Konwent Chrześcijan dla Europy

chrystianizacjaKonwent Chrześcijan dla Europy jest młodą inicjatywą zrodzoną w Barcelonie w 2003 roku. W grudniu 2002 roku dwa hiszpańskie stowarzyszenia Associación e-cristians oraz Asociación Católica de Propagandistas  zorganizowały ogólnoeuropejską konferencję celem mobilizacji chrześcijańskiej opinii publicznej Europy na rzecz włączenia do Traktau Konstytucyjnego treści istotnych z chrześcijańskiego punktu widzenia. Konferencja zakończyła się Deklaracją Barcelońską.

Po konferencji powstał komitet koordynacyjny (przyjęty w czerwcu 2003 r. przez ks. Parolina, podsekretarza stanu w Watykanie, uzyskując poparcie dla swoich działań), który doprowadził do powołania ogólnoeuropejskiego Stowarzyszenia Konwent Chrześcijan dla Europy z siedzibą w Barcelonie (www.eurocristians.org).

Polska sekcja organizacji pod tą samą nazwą Stowarzyszenie „Konwent Chrześcijan dla Europy” (www.eurocristians.org.pl) z siedzibą w Warszawie, uzyskała osobowość prawną we wrześniu 2004.

W dniach 25-26 października 2003 w Krakowie odbyła się ogólnoeuropejska konferencja „Europejski ład konstytucyjny. Strategia i aktywny udział chrześcijan w budowaniu społeczeństwa obywatelskkeigo”. Konferencja zakończyła się Deklaracją Krakowską.

Założenia i cele

Docelowo Konwent Chrześcijan dla Europy pragnie stanowić platformę spotkania i narzędzie wypracowywania wspólnego stanowiska dla świeckich chrześcijan całej Europy. Najkrócej można powiedzieć, że Konwent jest organizowany przez świeckich dla świeckich w jedności z Ojcem świętym i biskupami. Oznacza to działanie świeckich całkowicie na własną odpowiedzialność i jednocześnie nieinstrumentalne traktowanie Kościoła.

Zapewne nie ma poza chrześcijanami drugiego takiego środowiska, które byłoby równie zasłużone dla budowy Europy w ciągu całej jej historii i zarazem stanowiłoby zbiorowość tak rozproszoną, a przez to nieskuteczną w kształtowaniu współczesnego życia publicznego.

Świeccy chrześcijanie należą do najwybitniejszych przedstawicieli świata nauki, polityki, sztuki, filozofii i kultury, a jednak nie dysponują możliwościami, aby przemawiać w skali Europy jednym głosem w określonej sprawie; aby odpowiednio do swej liczby, potencjału uczestniczyć w sposób zorganizowany w tworzeniu przyszłości Europy z poszanowaniem dla własnej tożsamości.

Konwent pragnie tworzyć takie właśnie możliwości współdziałania.

Struktura organizacyjna

STRUKTURA KONWENTU CHRZEŚCIJAN DLA EUROPY

Przewodniczący: Josep Miro i Ardevol
Wiceprzewodniczący: dla poszczególnych krajów (docelowo 5-10 osób):

  • wiceprzewodniczący we Włoszech: Alfonso Coronel de Palma.
  • Wiceprzewodniczący w Polsce: Kazimierz Korab
  • Wiceprzewodniczący we Francji: E. Monfort

Sekretarz: Antonio Arcones
Komunikacja i kontakty zewnętrzne Ricardo Cascioli

Komitet naukowy:

  • przewodniczący: C. Mirabelli
  • Ll. Clabell,
  • Mrs. Claro Fernandez Carnicero

Grupa Koordynacyjna 30 osób

Zgromadzenie plenarne Konwentu Chrześcijan dla Europy złożone z osób, które stały się członkami Konwentu w trakcie jego pierwszego spotkania 6-8 grudnia 2002 roku.

Ten wpis został opublikowany w kategorii ciekawe i oznaczony tagami . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.